3D tisk kovu – když konvenční metody nestačí

Proč 3D tisk kovu?

V současné době se ve všech oblastech setkáváme se zmenšováním součástek do většiny strojů. Proto již není možné používat tradiční způsoby zpracování kovů, jako je odlévání, obrábění a tváření. 3D tisk kovu uspoří značnou míru času díky objektům uloženým v CAD databázi. 

Výsledkem 3D tisku kovu bývá velmi často prototyp, který slouží k dalšímu zkoumání. Může být dále upravován konvenčními metodami. Tisk je skvělý způsob, jak přivést k životu velmi složité objekty, které nejsme schopni jiným způsobem vyrobit.  

Metoda spékání v práškovém loži

Pro výrobu součástek je využíván práškový materiál, který se ve velmi tenké a rovnoměrné vrstvě nanáší na nosnou platformu. Pomocí tepelného zdroje se vše spojí v jednotnou součástku. Jakmile je hotová jedna vrstva součástky, tak platforma poklesne a celý proces se opakuje. 

Touto metodou se nejčastěji vyrábí komplexní součástky do strojírenského průmyslu. Setkáme se s ní například i u zubaře v podobě malých a precizních nástrojů či chirurgických implantátů. 

Metoda přímého nanášení

Metoda přímého nanášení v praxi využívá několik zdrojů tepla. Tím může být například elektronový svazek, laser nebo plazma. Přídavné materiály bývají ve formě prášku nebo také drátku. 

Velkou předností této technologie je možnost tisku zcela nových součástí, které doposud nebylo možné vyrobit. Při nezdaru lze veškeré součástky stejnou metodou opravit nebo upravit dle aktuálních požadavků. 

Technické plyny ve 3D tisku

Pro 3D tisk kovů nezbytně potřebuje technické plyny, bez kterých by tato technologie nebyla možná. V první řadě fungují jako ochranné médium právě vyráběného materiálu před okolním prostředím. Bez potřebné ochrany by součástky byly poškozeny a výsledek by rozhodně nebyl precizní. 

Technické plyny také dokážou metalurgicky i termicky vstoupit do procesu spékání a tavení, což nám otevírá zcela nové možnosti. Již malé množství správně zvoleného technického plynu značně ovlivní výsledek tisku. 

Je ve 3D tisku naše budoucnost? 

Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a nevíme, jaké technologie nám zítřek nabídne. Nicméně tisk kovů se stále více jeví jako jedna z technologií budoucnosti. Žádná jiná technologie nám zatím neumožnila zpracovávat kovy takto flexibilně a vytvářet z nich takto složité výrobky. 

Ještě nikdy jsme neměli možnost dle potřeb měnit proces výroby přímo v průběhu. Přestože je 3D tisk na svém začátku a stále se před námi jistě skrývají netušené možnosti, tak si bez něj nedokážeme představit výrobu některých součástek. 

Pokud vás zajímají další témata ze světa výroby a průmyslu, tak si přečtěte například o vlivu průmyslu na životní prostředí nebo o nahrazení lidského faktoru strojovou inteligencí.

Fotografie