Nahrazení lidského faktoru strojovou inteligencí

Rozvoj průmysl s sebou přinesl automatizaci a strojovou inteligenci

Rozvoj nových technologií a celý proces automatizace probíhající v několika posledních desítkách let s sebou přinesl řadu otázek, kterým musíme jako společnost čelit. Teorie, jak by mohl svět vypadat, se v současné době dělí na dva tábory. Jedni jsou zastánci až utopických představ, druzí vidí v automatizaci a především umělé inteligenci spíše varování. Stejně jako u dalších otázek, i zde bude záležet na konkrétním využití té které technologie a jejím začlenění do každodenního života.

Nahradí nás stroje a umělá inteligence?

Především v počátcích automatizace měla řada lidí obavy, že nás stroje postupně nahradí a pro řadového člověka tu nezbude místo. Čas ukázal, že lze fungovat v symbióze. Stroje, případně strojová inteligence, která je řídí, je stále produktem člověka a záleží jen na nás, jakou moc jí dáme, jinak řečeno jaké moci se sami vzdáme. Stroje jsou nástroje jako každé jiné. Můžeme je upozadit nebo jim naopak předat kontrolu nad velkou částí společnosti. Vzdát se svobody nebo si ji naopak vytvořit. Konkrétní vize začínají vždy u jednotlivce a je pouze na nás, jak se k těmto otázkám v závěru postavíme.

Jakou společnost si vytvoříme?

Záleží na nás, jakou společnost si díky automatizaci a robotizaci vytvoříme. Může mít dvě podoby.

První z nich může být prosperující společenství lidí žijících v souladu s přírodou, učících se navzájem jeden od druhého a sdílejících všechno tak, aby měl každý dostatek. Společnost, ve které má každý svůj prostor pro osobní rozvoj, péči o vlastní mentální zdraví a fyzickou kondici. Učení se nových jazyků, práci na vlastních projektech a rozvíjení naplňujících činností, prospěšných pro celou společnost. Lidé chodí do zaměstnání s radostí, a když potřebují, mají osobní volno. Do práce se těší.

Druhou verzí reality je společnost, ve které jsme se vlivem automatizace a strojové inteligence zcela odpojili od sebe sama, cítění přírody a osobního rozvoje. Pouze vykonáváme funkce, které nám byly svěřeny, práce nás nebaví, nemáme téměř žádné volno pro sebe, podobně jako teď, a nevidíme smysl v učení se nových věcí. Každý si hledí svého, lidé spolu nespolupracují a jediným produktem společnosti je zajištění nejnutnějších potřeb jedince. Lidé jsou často nemocní a většinu svého času tráví připojeni na sociálních sítích, které jim nepřináší téměř žádnou hodnotu.

Zajímáte se o témata spojená s průmyslem a způsobem fungování lidské společnosti? Přečtěte si i náš další obsah, články Nahrazení lidského faktoru stroji a Lidské aktivity spojené s ekologickým cítěním.

Fotografie