Technologie, které nejvíc ovlivnily lidstvo

Od pazourku k IT

Od pravěku až po současnost. To je období doložitelné existence lidí. A podívejte se, jak jsme se dostali daleko – od pazourku k chytrým hodinkám, dronům, umělé inteligenci. Lidstvo se už od svých prvopočátků neustále vyvíjelo a pořád hledalo způsoby, jak si usnadnit život a jak dosáhnout většího úspěchu a pohodlí. Na tomto nutkání se dodnes nic nezměnilo. A tak se není čemu divit, že vznikají stále další a další vynálezy, technologie a postupy, které náš život činí snazším a příjemnějším.

Kolo

Kdyby se hledaly TOP vynálezy lidstva, tak na jedné z prvních příček by se bezesporu umístilo kolo. Jedinečný vynález, který je na první pohled tak jednoduchý, ale bez něhož bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Kolo je tedy rozhodně jednou z nejdůležitějších technologií v dějinách lidstva.

Jeho vynález umožnil lidem pohybovat se rychleji a efektivněji, což platí dodnes a ovlivňuje to nejrůznější odvětví naší ekonomiky i našich životů – dopravu, hospodářství, obchod a další. Kolo bylo poprvé vynalezeno někdy kolem roku 4000 př. n. l. A nejstarší dochované dřevěné kolo je staré okolo 5 200 let (našlo se u Lublaně).

Písmo

Technologií, bez níž by nikdy nevznikly dnešní (chytré ani jiné) technologie a která ovlivnila a nadále velmi ovlivňuje naše životy, je písmo. Umožnilo lidem zaznamenávat myšlenky a informace a předávat je dalším generacím. Bez písma bychom byli odkázáni pouze na ústní sdělení a většina informací by se ztratila.

Tisk

Dnes už máme 3D tiskárny, což je stoprocentně úžasná technologie a její význam nejspíš v budoucnu teprve plně doceníme. Ale už jen vynález samotného tisku byl v historii lidstva převratný. Nebylo nutné vše psát, dalo se to tisknout v mnoha kopiích a informace se mohly rychle šířit světem. Ať už v podobě knih, novin, letáků nebo časopisů. Otcem knihtisku byl Johannes Gensfleisch Gutenberg a povedlo se mu to někdy kolem roku 1440.

Elektřina

Bez elektřiny by neexistoval žádný z moderních vynálezů ani přístrojů, nevznikly by žádné další navazující technologie. Přitom dnes už víme, že elektrickou energii můžeme získávat z různých zdrojů a může nám sloužit k mnoha věcem. Můžeme za ni děkovat Williamu Gilbertovi, Thomasi Edisonovi a třeba i Williamu Greenerovi.

Internet

A nakonec (alespoň v našem textu, ne v realitě) je tu internet, jehož vynález zcela změnil dosavadní fungování, chápání, myšlení i jednání lidstva. Je jednou z nejvýznamnějších technologií 21. století a můžeme díky němu komunikovat s lidmi na celém světě a získávat informace bez ohledu na vzdálenost a čas.

Přečtěte si také Jaké moderní technologie pomohou ochránit váš domov? nebo 3D tisk kovu – když konvenční metody nestačí.

Fotografie