Tomáš Baťa – česká legenda mezi průmyslníky

Život Tomáše Bati

Tomáš Baťa se narodil v dubnu roku 1876 jako třetí dítě do rodiny. Ševcovské řemeslo měl zřejmě v genech, protože jeho rodina se zabývala výrobou obuvi několik generací. První dochovaná zmínka o ševci jménem Baťa pochází již z roku 1667.

Tomáš nijak nezaostával za svými předky. Již ve 12 letech se začal učit rodnému řemeslu. Výroba a oprava bot mu však nestačila. Zajímal se o prodejní strategie a snažil se zjistit, jak boty efektivně prodat. Proto odešel ve 14 letech z domova, aby se mohl svým plánům věnovat. 

Začátky jeho kariéry provázela celá řada neúspěchů, po kterých se vrátil ke svému otci. V roce 1894 se nechali všichni tři sourozenci vyplatit z otcova podniku a společně založili ve Zlíně živnost, která byla psaná na nejstaršího bratra (Tomáš tehdy nebyl ještě plnoletý). Po nějaké době se firma dostala do dluhů, ale vesla se chopil nejmladší Tomáš a dostal firmu na vrchol.

Tomáš Baťa zemřel relativně mladý. Osudnou se mu stala cesta do Švýcarska, kam letěl otevřít novou pobočku firmy. Pád soukromého letadla nepřežili oba členové posádky – Baťa a jeho pilot. Letadlo se zřítilo zanedlouho po startu. 

Co nám Baťa přinesl

V rozvoji firmy mu velmi pomohla jeho sestra Anna. Ta převzala po obou bratrech starost nad ekonomickou stránkou podniku. Starala se o správné nakládání s výrobními materiály a snažila se všemi možnými cestami zabránit plýtvání. 

Jak bylo zmíněno výše, Tomáš se zajímal o obchodní a výrobní strategie. Mnohé z nich se dají uplatnit stále. 

  • Důkladné využití času

Baťa dokonale dbal na pečlivost a využití každé sekundy. Mimo přestávku nebylo možné odcházet z pracovního místa. Na druhou stranu, když byl úkol odveden s časovým předstihem, tak zaměstnance čekala finanční prémie. 

  • Náš zákazník – náš pán

Možná by se dal Baťa považovat za průkopníka marketingu. Prodejci poslouchali zákazníky a snažili se jim vyjít vstříc. 

  • Důraz na infrastrukturu

Proč zdržovat přepravu výrobků i materiálu po starých silnicích? Baťa významně přispíval k rozvoji infrastruktury, čímž se distribuce výrazně zrychlila. 

  • Těžkou dřinu odvede stroj

Baťa dbal také na rozvoj nových technologií. Dobře věděl, že nemá smysl dělníky sdírat z kůže, když může jejich práci odvést stroj. 

  • Dílna jako rodina

Budování městeček a bydlení pro dělníky, kteří se podporovali nejen v práci, ale i v soukromém životě. Protože celková spokojenost úzce souvisí s pracovní morálkou. 

Zajímají vás osudy slavných průmyslníků? Andrew Carnegie se též dostal z nuly na vrchol. Přečíst si můžete také zajímavosti o průmyslové revoluci.

Fotografie