Průmyslová revoluce v datech

1. Průmyslová revoluce

Jak víme ze školy, první průmyslová revoluce začala v 18. století v Anglii. Často je datována do roku 1784, kdy vznikl první prototyp mechanického tkalcovského stavu. Vynalezl ho Edmund Cartwright. Podle historiků pokračovala až do 19. století, kdy ji vystřídala druhá průmyslová revoluce. Bylo to v době, kdy se přecházelo od ruční malovýroby k masivní strojní velkovýrobě. Přichází první vynálezy poháněné párou. Vzniká industrializace a celá společnost se zásadně mění. Objevují se první soukromé podniky.

2. Průmyslová revoluce

V návaznosti na předchozí období vznikají montážní linky, rozjíždí se pásová výroba a přichází elektrifikace. Nejvýznamnějšími událostmi tohoto období se staly vynález žárovky, se kterým přišel v roce 1879 Thomas Edison, a montáž již zmíněné pásové linky. Stála za ní společnost Cincinnati, která ji uvedla do chodu v roce 1870. Přichází dělba práce a spolu s ní výrazné zrychlení výroby.

3. Průmyslová revoluce

V třetí průmyslové revoluci vznikají první informační technologie, přichází automatizace a na trh se dostává první elektronika. Historikové se v přesné dataci různí, ale za jeden ze stěžejních bodů jejího počátku můžeme považovat vznik PLC, jinak také prvního logického automatu. Úkolem tohoto malého, v podstatě průmyslového počítače, bylo podpořit automatizaci procesů, přesněji její řízení.

4. Průmyslová revoluce

V období čtvrté průmyslové revoluce se nacházíme nyní. Pro tohle období je příznačný zrychlený vývoj technologií, jejich implementace do běžného života a přechod na digitální informace. Někdy se jí říká také doba počítačová. Přichází virtuální světy, které se postupně propojují s tím reálným, až se začínají stírat jednotlivé rozdíly. Význačná pro tuto dobu je také pro nás již samozřejmá globalizace.

S tím se pojí značný posun průmyslu, zpracování ve všech odvětvích v mnohonásobně větších objemech a tím pádem i výraznější znečištění ovzduší. Dochází k robotizaci, vyvíjí se umělá inteligence. S tím je spojena řada dalších témat, jako jsou ekologie nebo etičnost implementace umělých součástí do lidských těl za účelem jejich vylepšení. Řeší se otázky dlouhověkosti až nesmrtelnosti. Lidská těla se nechávají zmrazit s myšlenkou pozdějšího přivedení k životu. Objevuje se i celá řada mnohem kontroverznějších témat.

Zajímáte se o průmyslovou revoluci? Přečtěte si další články spojené s tímto tématem. Na našem webu najdete, jaké jsou Lidské aktivity spojené s ekologickým cítěním a co vše zahrnuje Průmysl a jeho vliv na životní prostředí.

Fotografie