Ochraňte dům před úderem blesku

Bouřka patří mezi další meteorologické jevy. Pro náš dům však představuje potenciální riziko, které s sebou nese poměrně vysoké výdaje. Pojďme se podívat, jak se účinně chránit. 

Blesk a nebezpečí s ním spojená

Jak bylo zmíněno výše, tak bouřka se řadí mezi meteorologické jevy. Blesky lze popsat jako velmi silné elektrostatické výboje přírodního původu. Blesk vyzařuje určité množství světla a zároveň ohřívá díky elektřině okolní vzduch. Ten expanduje a vznikne hlasitý úder, kterému říkáme hrom. 

Hlavní nebezpečí blesku spočívá v jeho nepředstavitelně vysoké energii. Ta může během sekundy zničit elektroinstalaci, ohrozit na životě nebo usmrtit veškeré elektrospotřebiče. 

Klasifikace úderu blesku

Většina lidí se bojí přímého zásahu blesku, ten však není jediným problémem. Přímý zásah je poměrně vzácný. Škoda však může vzniknout i zásahem blesku do okolních budov. Toto se děje především v hustě zastavěných oblastech. Nejnáchylnější jsou řadové domy o stejné výšce. 

Podle následků klasifikujeme údery blesku do tří kategorií:

  • úrazy lidí nebo zvířat: od lehkých úrazů až po zásah blesku s následkem smrti,
  • škody způsobené fyzikálními účinky blesku:požáry nebo exploze během bouřky, 
  • poruchy elektrických systémů: nejméně závažné následky. 

Co se týče výkladu pojišťoven, tak některé rozlišují přímý a nepřímý zásah. Při podpisu smlouvy si pečlivě prostudujte, jestli vás pojistka chrání před oběma typy. 

Potřebuje váš dům hromosvod?

Hlavním úkolem hromosvodu je chránit objekt před tepelným a mechanickým účinkem blesku. Složen je ze tří částí: jímací soustavy, svodů a uzemnění. Pro správnou funkčnost je třeba neporušenost všech tří součástí. 

Podle vyhlášky musí být hromosvod na všech budovách, kde hrozí ohrožení zdraví nebo majetku, poruchy s vážnými následky, výbuchy, poškození kulturního dědictví a stavby vyčnívající nad okolí. Do tohoto výčtu se řadí prakticky všechny veřejné budovy a vysoké objekty. 

Pokud jste nalepení na vysoký dům souseda, tak hromosvod patrně nepotřebujete. V opačném případě o něm minimálně uvažujte.

Tip: Většina pojišťoven má ve svých podmínkách zajímavou kličku. Pokud je dům zkolaudovaný s hromosvodem a při úderu blesku na střeše chybí, tak pojišťovna škodu neproplatí. Když je zkolaudovaný bez hromosvodu, tak se nic neděje. 

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana minimalizuje hmotné škody a zároveň chrání zdraví obyvatel domu. Na trhu seženete několik druhů přepěťových ochran. Při jejich výběru se zajímejte o kapacitu rázové energie, která udává, jak velkou energii je schopna pojmout. Čím vyšší hodnota, tím lepší ochrana. 

Přepěťovou ochranu lze zakoupit pro všechny běžné spotřebiče. Zásuvky k ochraně televize, internetové zásuvky pro ochranu modemu, USB zásuvky a mnoho dalších. 

Pokud vás článek zaujal, tak si přečtěte, jak vybrat elektroinstalační krabici. Nebo se inspirujte životem známého průmyslníka Andrewa Carnegieho.

Fotografie