Vynález jménem elektromotor – co jste o něm (možná) nevěděli

Co je elektromotor

Dalo by se říci, že princip fungování elektromotoru je popsán už jeho samotným názvem. Jedná se o motor, který je poháněný elektrickým proudem. Může jít o střídavý elektrický proud, ale v některých případech také o stejnosměrný proud. Elektromotor by nemohl fungovat sám o sobě, protože elektrická energie se musí odněkud brát – a princip je úplně jiný než například u spalovacích motorů. Tady platí, že elektromotor potřebuje baterii, generátor nebo nějaký typ elektrických rozvodů, které elektřinu vyrábějí a „posílají“ ji motoru, který díky tomu může fungovat a pohánět stroj, v němž je nainstalován.

Vznik elektromotoru

Myslíte si, že elektromotor je novodobým vynálezem a je mnohem novější než například spalovací motory umístěné v drtivé většině vozidel? Jste na velkém omylu. Elektromotor byl totiž vynalezen již v roce 1828. Jeho vynálezce je ještě nepravděpodobnější než datum vzniku jeho prvního prototypu. Vymyslel, respektive vynalezl, ho totiž maďarský kněz Štefan Anián Jedlík. Kromě tohoto bohulibého povolání se ovšem Jedlík věnoval také fyzice. Podle všeho jako první člověk na světě zkonstruoval elektromagnetický rotor, který byl zajímavý v tom, že využíval elektromagnety tvoříci nejen pevnou část, ale i tu otáčející. A aby nezůstal jen u teorie a pokusů, už v roce 1842 svůj vynález využil pro vozík, jemuž sloužil jako pohon pro jízdu po kolejích.

Výhody elektromotorů

Pokud motorům příliš nerozumíte, možná nevíte, v čem je elektromotor oproti spalovacímu motoru výhodnější (i když samozřejmě i spalovací motory mají oproti těm elektrickým mnoho jasných předností) – a totéž se dá říci i o jejich nevýhodách. Každopádně platí, že elektromotor je oproti tomu spalovacímu obvykle výrazně lehčí, menší a funguje mnohem jednodušeji. Na první pohled je jeho skladba jednodušší. Platí také, že elektromotory dosahují vyšších otáček a mohou pracovat mnohem efektivněji, a to při jakýchkoliv otáčkách. V neposlední řadě můžeme také říci, že elektromotor má oproti spalovacímu vyšší účinnost.

Cena

Připadá vám, že elektrokolo nebo elektrokoloběžka nejsou levnou záležitostí? Pokud ale srovnáme jejich pohon, tak můžeme jasně říci, že elektromotor je cenově výhodnější než spalovací motor. Pokud tedy motor umístíme do téhož stroje (například automobilu), tak elektromotor může být v mnoha ohledech nejen výhodnější co do funkčnosti, ale i co se týká ceny.

Proto je velmi pravděpodobné, že elektromotory se v budoucnosti dočkají ještě větších možností využití.

Přečtěte si také Satelit na dům – vyplatí se to ještě? nebo Hřídel: rotační část strojů

Fotografie