Hřídel: rotační část strojů

Rozdělení hřídelí podle různých kritérií

Hřídele můžeme rozdělit do několika kategorií. Způsobů dělení je několik.

Nosné a hybné hřídele

  • Nosné hřídele – zpravidla se otáčí sama hřídel s uchycenými koly nebo se na ní otáčí jednotlivé součásti. Také je často pevně připojena k rámu. Jejím poznávacím znamením je fakt, že nepřenáší kroutivý moment.
  • Hybné hřídele – na rozdíl od těch nosných jsou vždy otočné. Také přenáší kroutivý moment. Příkladem mohou být ozubená kola. Hybné hřídele můžeme dále dělit podle tvaru (přímé, kloubové, klikové, duté a ohebné) a funkce (hnací a hnaná, předlohová, spojovací a vačková).

Rozlišujeme také několik speciálních druhů hřídelí (vyvažovací hřídel, kliková hřídel, vačková hřídel, jalová hřídel, Kardanův hřídel, královská hřídel a vačková hřídel).

Hřídelové čepy. Jaké rozlišujeme druhy?

Každá hřídel má k sobě vždy minimálně dva hřídelové čepy upevňující samotnou hřídel za využití ložisek. Čepy jsou nejčastěji soustružené nebo broušené. Rozlišujeme dva druhy čepů.

  • Radiální čep – síla působí kolmo k ose hřídele.
  • Axiální čep – síla působí ve směru osy hřídele.

Rozlišujeme několik druhů hřídelových čepů (patní hřídelové čepy, válcové hřídelové čepy, prstencové hřídelové čepy, kuželové hřídelové čepy a kulové hřídelové čepy).

Zajímavostí jsou drobné čepy v hodinkách. Ty nemají ve svém průměru často více než 0,1 mm. Ložisko je navíc většinou odpružené, aby se zabránilo jejich ulomení. Někdy jsou hřídele ukončeny kuželovitými hroty. Ty se pak otáčejí v kuželovité prohlubni.

Klikovou hřídel najdeme všude

Využití klikové hřídele najdeme prakticky všude. V osobních automobilech, kde patří k těm nejmenším až po důlní sklápěčky nebo lodě, kde najdeme ty největší kusy, jaké byly kdy vyrobeny. Konstrukce konkrétního modelu vychází z několika zásadních bodů.

  • Stroj – nejdůležitějším bodem je typ stroje (pístového), který má hřídel doplnit.
  • Rozměry – dalším podstatným článkem jsou rozměry, které musí hřídel splňovat.
  • Otáčky, tlak – důležitou součástí jsou také předváděcí podmínky, za kterých musí pístový stroj fungovat. Těmi jsou například tlak a otáčky, ale i řada dalších.

Kliková hřídel je součástí velké části pístových čerpadel a pístových motorů. Ve svém základu je sestrojena z krátkých, válcových čepů, které jsou k sobě připojeny rameny. Od funkce klikové hřídele se odvíjí její přesné technické specifikace, jako jsou otáčky a tlak.

Dozvěděli jste se něco nového? Zajímavé informace můžete načerpat i v našich dalších článcích Dálkový monitoring a hlídání teplot a Relé a jeho využití.

Fotografie