I průmysl může být ekologičtější. Jak?

Průmysl škodí hodně

I když mohou majitelé průmyslových továren tvrdit opak, je globálně potvrzené, že průmyslová výroba škodí naší planetě. Výrazně se kvůli ní zvyšují emise skleníkových plynů, vypouští do ovzduší nebezpečné chemikálie, jimiž zamořuje i půdu či vodu a produkuje velké množství (i nebezpečných) odpadů. To pro náš ekosystém vůbec nevypadá dobře. A jak se ukázalo v době pandemie Covid-19 – když přestaly fungovat největší podniky nejvíce znečišťující ovzduší, tak se velmi rychle zlepšilo. Ale pak zase začaly fungovat a vše je při starém. Ale možná ne na dlouho.

Nové technologie

Bez průmyslové výroby se neobejdeme. To je jasné i těm nejzavilejším ekologům a odpůrcům znečišťování planety i ovzduší. Takže zavřít tyto největší znečišťovatele jednoduše nemůžeme. Ale jelikož doba už notně pokročila a vývoj technologií jde rychle kupředu, snaží se mnoho lidí přijít na to, jak by mohly i průmyslové podniky fungovat více ekologicky a méně škodit planetě. Existují už různá opatření a vznikly různé technologie, které jasně ukazují, že mohou pomoci snížit negativní dopady průmyslu a udělat průmysl více ekologickým.

Lepší energetická účinnost

Někdy stačí jen málo. Průmyslová výroba je hodně energeticky náročná a je pro ni potřeba hodně paliv a energií, aby mohla své výrobky dodávat spotřebitelům. Energie, které potřebuje, se ale dají různými efektivními cestami snižovat a pracovat s nimi efektivněji, takže energetická účinnost pak bude vyšší a plýtvání nižší – a výsledek samozřejmě pro všechny zúčastněné lepší.

Jde zejména o technologie, jako jsou energeticky úsporné osvětlení, vysoká účinnost chlazení a vytápění či využití recyklovaného tepla.

Menší produkce odpadů

Kromě znečišťování ovzduší jsou velkým tématem i odpady. Těch lidstvo už produkuje tolik, že se hromadí na obřích skládkách a ani se nestíhají likvidovat či jakkoliv vhodně ještě využívat. Lidstvo a jeho přední mozky na tom pracují, ale chce to společnou snahu – tedy musí se snažit i největší producenti odpadů. Což je obvykle právě průmysl. Průmyslové společnosti přitom mohou mnoha způsoby zefektivnit různé procesy, aby minimalizovaly produkci odpadů. Mohou využívat recyklaci, mohou znovu používat různé již použité materiály. Musejí ale chtít a investovat do těchto změn – to je ten hlavní problém.

Ochrana vodních zdrojů

S produkováním odpadů rozhodně souvisí ohrožení vodních zdrojů. Průmyslové společnosti leckdy do země i do řek vypouštějí odpady, které podle nich nejsou nijak závadné, ale ekologové i vodní živočichové mají mnohdy úplně opačný názor. Přitom není nic těžkého na tom, aby průmyslové podniky monitorovaly znečištění vody ve svém okolí a snažily se na základě těchto dat minimalizovat toto znečištění. Technologie, které snižují obsah nebezpečných chemikálií v odpadní vodě, totiž samozřejmě existují.

Přečtěte si také Jak fungují nejznámější medicínské přístroje nebo Jak začít s chytrou domácností.

Fotografie