Průmysl 4.0 v Česku pořád ještě úplně nefunguje

Co je to Průmysl 4.0?

Na úvod by asi bylo záhodno vysvětlit, co je to ten Průmysl 4.0. Někdy se můžete setkat také s označením Práce 4.0 a leckdo mluví zkrátka o čtvrté průmyslové revoluci. Jedná se o stav v současném průmyslu, který započal někdy okolo roku 2011 a vyznačuje se tím, že do výroby jsou zaváděny různé nové technologie, robotizace, digitalizace. Některá pracovní místa kvůli tomu už nyní zanikají, jiná vznikají a na zaměstnance v Průmyslu 4.0 jsou kladeny mnohem vyšší nároky a musejí mít mnohem širší zkušenosti a vyšší vzdělání.

Průmysl 4.0 v Česku

Digitalizace, 3D tisk, automatizace, robotizace a další moderní technologie a postupy ovlivňují průmysl (téměř) po celém světě. Je to nový trend, a kdo zůstane pozadu, přestane být tak efektivní a nebude tolik vydělávat. Podniky a výrobny jsou proto téměř nuceny jít s dobou. České společnosti mají ale jeden specifický problém – snaží se zavádět nové postupy a nové technologie, zefektivňovat výrobu s pomocí počítačů a různých softwarů... ale aby toho mohly naplno dosáhnout, potřebují již zmíněné kvalifikované pracovníky. Jenže těch, zdá se, není na českém trhu dostatek.

Volná pracovní místa

Nezaměstnanost se aktuálně pohybuje okolo 3,5 procenta, což je docela příznivé číslo. Minimálně pro uchazeče o práci. Pro zaměstnavatele to znamená, že si musejí nové zaměstnance předcházet, musejí s nimi jednat vstřícněji, protože jich zkrátka není tolik „volných“. Co se týká práce v Průmyslu 4.0, je poměrně těžké mezi těmito cca. 3 procenty nezaměstnaných najít dostatek kvalifikovaných sil. Podniky proto bojují i mezi sebou a snaží se přilákat k sobě ty nejlepší pracovníky, kteří jim pomohou dál růst.

Vysoké investice

Podle různých průzkumů se přitom ukazuje, že průmyslové i jiné podniky v ČR se nebojí investovat do zavádění nových technologií. Většina z nich je ochotna dávat do digitalizace a dalších technologií 10 i více procent ze svých plánovaných výdajů. Ale přesto se firmy dál potýkají s problémy, jak se na moderní vlně Průmyslu 4.0 udržet.

Kromě toho, že dál marně shánějí schopné zaměstnance, bojí se dlouhodobé návratnosti svých investic, leckteré firmy postrádají technologie, které by se jim hodily a určitá část manažerů a majitelů společností nemá dostatečné povědomí o Průmyslu 4.0 a jeho možnostech či výhodách. I proto se zdá, že postup modernizace není v ČR v mnoha oblastech tak rychlý jako v řadě jiných vyspělých států.

Přečtěte si také Satelit na dům – vyplatí se to ještě? nebo I průmysl může být ekologičtější. Jak?

Fotografie